Faile Explorer ki he PC Windows (10/8/7) Download

Download ʻa e faile Explorer ki he PC Windows XP/7/8/8.1/10 (32 konga – 64 ki'i) Tauʻatāina

Faile Explorer ki he PC – Siana!! 'I he fakamatala ko 'eni, te ke lava ʻo sio ki he founga te ke lava ʻo download mo fokotuʻu ai e Faile Explorer ki he PC, Laptop, mo e desktop ki he tauʻatāina.

Founga fakasiteti, Kuo u fakamatalaʻi ke download pea fokotuʻu e Faile Explorer ki he PC Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, mo e Windows 10 (32 konga – 64 ki'i).

Taimi ni, Please go through this article and get all the details you need to know about how to Download ES File Explorer PC (Windows 10, 8, 7 mo e Mac) Tau vakaiʻi ia ...

 

Faile Explorer ki he PC Windows 10 8 7 Download

 

Vakaiʻi ha app lahi ange ki he PC

Faile ʻa e Explorer download Ki he PC Windows 7 /Windows 8/Windows 10 Tauʻatāina

ʻOku malohi ʻaupito ʻa e pule faile Android, pule fakalotofonua mo e tohi kole pea mo e pule ki he faile netiueka, Pule ki he faile, Pule ʻo e Mītiá, Pule ki he Netiueká. Kuo maʻu ʻe he kau fakaʻaongaʻi ʻi he funga ʻo e mamani ʻa e pule faile malohi taha!

Mo e pule ʻo e faile, te ke lava ʻo tokangaʻi lelei hoʻo ngaahi faile mo e fouluta ʻi hoʻo tukuʻanga koloa mo e meʻangaue. Ko e hā mo ha toe me#8217 a ʻe ’ s lahi ange, te ke lava ʻo sio ki he lahi ʻo e ngaahi faile & ngaahi polokalama ʻoku ke maʻu ʻi hoʻo device ʻi ha kiʻi sio vave hili e fakaava ʻa e pule ki he faile.

App Faile Explorer app maʻa e PC
ʻOatu e fakamatala Fakamuimuitahá 17 Tisema 2020
Lahí 6.6M
Tatau Lolotongá 1.9
Poupouʻi ʻo e Android Version 5.0 mo ʻolunga
Installs 5,000,000+
Tokotaha Faʻu Hū ki he uepisaití
ʻOatu ʻe GreenSoft Infotech
Ko hono ngaue ʻaki Windows 10/8.1/8/7/ʻata mo e Mac OS X 10.11

Ngaahi fotunga ʻo e faile Explorer app ʻi he PC Windows

 • Faile ʻa e Explorer faingofua & Download ʻAukai!
 • Ngaue mo e ngaahi tatau kotoa ʻo e Windows!
 • Faile ʻa e Explorer fakamuimuitaha!
 • Feʻunga kakato mo e Windows 7/8/10 polokalama ngaue.
 • Pule ʻo e tohi kole – ʻikai ke fakahuu, fakafaʻahinga, talifaki, pea faʻu ha shortcuts ki hoʻo ngaahi tohi kole.
 • Compress mo decompress tokoni.
 • Ngaahi fakaʻilonga fakakomesiale ʻe tolu ki he 100+ toolbar kehekehe, faʻahinga ʻo e faile, mo e ngaahi meʻa ʻi he menu.
 • Ngaahi tefitoʻi meʻa hange ko e tamateʻi, compress, kosi, hiki tatau, toʻo e ala meʻa pehe. faingofua hono maʻu
 • Tokoni lahi ki he ngaahi tukupaa.
 • Tokoni 20+ ngaahi lea fakafonuá.
 • Vahevahe mo kumi e ngaahi faile.
 • Lisi mo e grid vakai ki he pule ʻo e faile.
 • ʻAta ki he taá, ngaahi faile vitioo mo e apk.
 • Ngaahi hiva kehekehe mo e fakafaʻahinga kehekehe.
 • Faile tokoni fakanounou ʻi he home screen ke maʻu ha kiʻi hu faingofua.

 

Founga hono download mo fokotuʻu e faile Explorer ʻi he PC Windows 10/8.1/8/7 mo e Mac?

Mei he taimí ni, ʻOku ʻikai ke ʻi ai ha tohi kole fakaʻofisiale pe polokalama fakakomipiuta ʻo e faile Explorer naʻe faʻu ki he Windows PC. The only way to install ES File Explorer on a Windows computer is by using an Android emulator.

ʻOku ʻi ai ha founga ʻe ua ke fokotuʻu ʻaki e faile Explorer ʻi he PC:

 1. Download pea fokotuʻu e faile Explorer ʻi he PC ʻo fakaʻaongaʻi e BlueStacks app Player
 2. Download pea fokotuʻu e faile explorer ʻi he PC ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e app app Player

Faile Explorer ki he PC Windows

Ngaahi sitepu ki hono download mo fokotuʻu e faile Explorer ki he PC fakaʻaongaʻi ʻo e Bluestacks:

 • ʻUluakí kotoa, Download ʻa e Bluestacks emulator and install the Bluestacks 4 exe file on your PC or laptop.
 • Ko hono tukuatu pe ʻo e emulator ko ʻeni, pea kataki ʻo lomiʻi ʻi he button ko ʻeku Apps.
 • Kataki ʻo kumi ʻa e pule ki he faile ʻo e ngaahi meʻa ke fai.
 • Te ke sio ki he ngaahi ola ʻo e fekumi ki he faile ko ʻeni pule ki he faile app. Lomiʻi ʻi he install.
 • Hu ki hoʻo Google Account ke download ʻa e polokalama pule ki he faile ko ʻeni mei he Google Play ʻi he BlueStacks.
 • Fokotuʻu e polokalama pule ki he faile ʻo e ngaahi meʻa ke fai pea kamata fakaʻaongaʻi leva ia he taimi pe ko ia.

Ngaahi sitepu ki hono download mo fokotuʻu e faile Explorer ki he PC fakaʻaongaʻi ʻo e app app Player :

 • ʻUluakí kotoa, Fokotuʻu e Tokotaha vaʻinga x app Player ʻi hoʻo PC
 • Hili hono fola ia, fakalele ʻa e polokalama app x ʻi he PC pea hu ki hoʻo ʻakauni Google.
 • Fekumi he taimi ni ki he faile Explorer app.
 • Fokotuʻu ʻa e faile Explorer app ʻi hoʻo emulator x
 • Hili hono fola, te ke lava ʻo fakalele ʻa e faile Explorer app ʻi hoʻo PC.

 

Founga hono download mo fokotuʻu e faile Explorer ki he PC (Windows 10/8/7 & mac)? Lesoni fakavitio

Faka'osinga

Fakamalo atu hono lau e fakamatala ko ʻeni, ʻOku ou ʻamanaki pe ʻoku ke saiʻia ai pea te ne tokoniʻi moʻoni koe download ʻa e faile Explorer app ki he Windows mo e Mac. Kei, Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fakaʻekeʻeke fekauʻaki mo e meʻa tatau, pea vahevahe lelei ʻi he puha fakamatala. ʻikai ngata ai, ke fie maʻu ha toe meʻa, pea toki momou ʻa Toni & #8217; t ke fetuʻutaki mai kiate au. ʻoku ou fiefia maʻu pe ke tokoni atu ke.

ʻoku ou fakamalo atu…

Tuku mai ha fakamatala