Gramblr ki he PC Windows 10/8/7 – Download e Version fakamuimuitaha

Gramblr ki he PC Windows 10/8/7 Tauʻatāina Download

Gramblr ki he PC Windows 10/8/8.1/7 ko ha tokoni ia ʻo e Instagram ʻoku fakaʻaongaʻi ki hono upload e ngaahi ʻata mo e ngaahi fakatataa lolotonga hono fakaʻaongaʻi ʻo e jpEG mo e BMP, mo e ngaahi vitioo foki. ʻOku ʻotometiki pe hono fakaʻaongaʻi ʻe he Gramblr ki he desktop ʻa e ngaahi taa ʻi he tokoni ʻa 50 ngaahi ta kehekehe ʻo e meʻasivi mo e ola. Hu pe ki hoʻo ʻakauni Instagram pea upload e ngaahi taa taʻe ʻi ai ha browser ʻInitaneti.

Download Gramblr Ki he PC Windows 10/Windows 8/Windows 7 Tauʻatāina

download e Gramblr ki he PC taʻetotongi

 

Download e app ki he window mo e PC

 

 

Hingoa ʻo e app Gramblr App
Version Fakamuimui 1
Lahi ʻo e Failé 5 MB
Laiseni Freeware
Tokotaha Faʻu Gramblr
Fie Maʻu Windows 10, Windows 7, Windows 8/8.1

Founga ʻo e Gamblr

 • Fokotuʻu e Gramblr photo uploader Version 1.
 • Hu ki hoʻo ʻakauni Instagram.
 • Fili ha laʻita ki hono upload.
 • Fakahu ʻa e caption.
 • Lomiʻi ʻi he ʻUploadʻ.
 • Fakapapauʻi hoʻo upload ʻi he puha hilifakinima.

Download e Gramblr ki he PC taʻetotongi

Ngaahi fotunga ʻo e Gramblr ki he PC Windows

Download e Gramblr ki he PC

 • Ko ha tokoni ʻo e Instagram
 • Upload e ngaahi ʻata mo e vitioo ʻi he Instagram
 • Fakaʻaongaʻi 50+ meʻasivi mo e ola
 • Fie maʻu ha ʻu ta Tapafa
 • Fakaʻaongaʻi ʻa e fotunga BMP mo e JPEG
 • Vaʻinga ʻ ko e vaʻinga faʻahinga ʻ ke maʻu e silini maka
 • Fenapasi mo e Windows
 • Vahevahe ʻi he mitia fakasosiale
 • Taʻetotongi

Founga hono fokotuʻu ʻo e Gramblr ʻi he Windows 10/8/7?

ʻOku lahi ha ngaahi founga te tau lava ʻo fai ke lele ai ʻa e Gramblr app ko ʻeni ki heʻetau polokalama Windows operating. Ia, Kataki ʻo toʻo ha taha ʻo e ngaahi founga faingofua ʻi lalo.

Foungá 1: Faliki Gramblr ki he PC fakatautaha

 • ʻUluakí, fakaava e web browser ʻoku ke fie fakaʻaongaʻi.
 • Download Gramblr.
 • Fili Seivi pe Seivi ko e ke download ʻa e polokalama.
 • Hili hono download ʻo e Gramblr,
 • Hoko Atu, Lomiʻi ʻi he faile Gramblr.exe tuʻo ua ke fakalele ʻa e founga hono fola
 • Hili ia pea muimui ʻi he fakahinohino ki hono fola ʻo e ngaahi matapa sioʻata ʻoku ʻasi mai kae ʻoua kuo ʻosi
 • Taimi ni, ʻe ʻasi mai ʻa e ʻaikoni Gramblr ʻi hoʻo PC.
 • Lomiʻi ʻi he ʻaikoni ke fakalele ʻa e app ki hoʻo Windows 10 PC/laptop.

Foungá 2: Faliki Gramblr ki he PC fakaʻaongaʻi ʻo e Windows store

 • Fakaava 'a e Falekoloa Windows App
 • Ko hono kumi ʻo e Gramblr app ʻi he Windows store
 • Faliki ʻo e Gramblr app mei he Windows store

Fakatokangaʻi Ange: Kapau ʻoku ʻikai ke ke maʻu ʻa e Gramblr app ko ʻeni ʻi he Windows 10 Falekoloa, te ke lava ʻo foki ki he founga 1

ʻI hoʻo maʻu ʻa e Gramblr ʻi he falekoloa Windows, pea te ke sio leva ki he hingoa mo e fakaʻilonga, hoko atu ai mo ha meʻa lomi ʻi lalo. ʻE fakaʻilongaʻi taʻetotongi ʻa e button, Kapau ko ha tohi kole taʻetotongi, pe ʻoange ʻa e totongi kapau ʻoku totongi.

Lomiʻi ʻi he button pea ʻe kamata ʻa e fola. Pea te ke lava leva ʻo lomiʻi ʻi he fakaava ʻi he taimi ʻe kakato ai.

Fakamahino

ʻOku ʻikai tokangaʻi e faile gramblr ko ʻeni ʻo e polokalama fakakomipiuta ʻi heʻetau server. ʻI he taimi te ke lomiʻi ai ʻi he "Download"hyperlink ʻi he pou ko ʻeni, ʻe download fakahangatonu e ngaahi faile ʻi he ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻa e tokotaha ʻoku ʻaʻana (Uepisaiti sioʻata/ngaahi saiti fakalao). Ko e Gramblr ko ha polokalama matapa sioʻata naʻe faʻu ʻe Gramblr Inc. ʻOku ʻikai ke tau fengaueʻaki hangatonu mo kinautolu.

Faka'osinga

Ko e founga ʻeni te ke lava download pea fokotuʻu e Gramblr ki he PC Windows 7, Windows 8, pe 8.1, Windows 10, ki he ngaahi fakaʻekeʻeke mo e palopalema ʻoku nau fakaʻaongaʻi ʻa e konga fakamatala ʻi lalo. ʻOku mau tali atu ʻi he vave taha. Mālō.

Tuku mai ha fakamatala