E nehenehe ta outou e rave i te ohipa heruraa ma te tamoni ore i roto i te BFIC Gold Network APP. E e nehenehe ta outou e haere ê atu 3 a haaputu i te moni noa'tu e ua haamau'a oe i ta oe iho moni. Ma te rave ore i te hoê mea. Ua tapaohia te pu haapurororaa auro BFIC i nia i te tauiraa mai te mahana hoê mai â, e nehenehe ta outou e ite i ta'na faanahoraa i roto i te Te mau mana'o tauturu no te e ia noaa mai te mau tino moni rahi no ô mai i te Atua ra.

Te imi ra anei outou i te BFIC Gold Network no te faauta uira mai i te PC Windows 7,8,10, Te mau arata'iraa no ni'a i te Mac Laptop e te Desktop? E tei ni'a ïa outou i te vahi ti'a. E faaohipahia te faanahoraa Google Play Store i roto i te niuniu afa'ifa'i. No te ha'uti i te mau ha'uti video rarahi i teie mahana, e aore râ, aita oe e au ia mata'ita'i e aore râ, ia ha'uti i te tahi faanahoraa maitai i ni'a i ta oe matini afa'ifa'i, I teie nei, te hinaaro nei outou e ia hauti outou i te mau hauti i nia i te hoê iri papairaa rahi aore ra i nia i te turi avae.

mai te mea e, aita outou i ite i ta'na rave'a, aita ïa e faufaa ia haape'ape'a, I ô nei, e nehenehe ta outou e faatere ohie noa i te mau mea atoa i ni'a i te mau haamaramarama o te pc. Mea vitiviti a'e e mea ohie a'e te mau matini roro uira rarahi mai te pc Windows laptops i te mau matini afa'ifa'i. Ha'iha'i, e mea au ia hi'o i te reira mai te matini afa'ifa'i e tae atu i te pc e aore râ i ni'a i te turi i roto i te hoê faaiteiteraa rahi i reira outou e nehenehe ai e faaohipa i te mouse e te patapata parau. Te pûpû nei vetahi i te hoê porotarama roro uira o te ohipa e te Windows, Mac, e te PC.

Mai te peu e aita e turu haamanahia no te paruai rahi, e e faaohipa tatou i te faanahoraa BlueStacks e te MemuPlay no te tamau i te reira. Mau haamaramarama 7,8,10 e tauturu i te haamauraa e te faaohiparaa i te BFIC Gold Network Trading APP i ni'a i te Mac e te PC. Noa'tu e, te vai ra ta outou Android e aore râ, iOS, e nehenehe ta outou e oaoa i ni'a i te PC, Mau haamaramarama 7,8,10 Mac.

Referral id: jitendra22-l

Tapura ohipa

Faanahoraa auro no te mau hi'opo'araa

Ioa

Te mau ravea haapurororaa auro

Faanahoraa faanahoraa

4.0.23

Faito

Te faufaa moni

Te mau hoho'a

100,000+

Taio mahana haamauruururaa

Fepuare 1, 2024

Faananearaa hopea

Mati 28, 2024

Huru parau faati'a

Tiama 1 moni veo

Faauta uira mai i te faanahoraa

TE MAU NOTA -Referral id: jitendra22-l

Nahea ia faauta uira mai e ia tamau i te faanahoraa BFIC Gold Network no te PC Windows

Android e aore râ iOS Platforms Mai te mea e, aita ta outou e rave'a matamua no te BFIC Gold Network for PC, e nehenehe ta outou e faaohipa i te reira ma te faaohipa i te hoê. I roto i teie parau papai, e faaite atu matou ia outou e piti na rave'a Android tuiroo no te faaohipa i te BFIC Gold Network i ni'a i ta outou PC Windows e Mac.

O te Mau BlueStacks te hoê o te mau ravea matau - roa ' ' e - hia e te matau - roa ' ' e - hia o te faatia ia outou ia faaohipa i te porotarama Android ma te faaohipa i te Windows PC. E faaohipa matou i te BlueStacks e te MemuPlay no teie faanahoraa no te faauta uira mai e no te haamau i te BFIC Gold Network i ni'a i te Windows PC Windows 7,8,10. Te mau mea ta tatou e haamata na roto i te faanahoraa no te tapa'oraa.

Te mau rave'a haapurororaa auro i ni'a i te PC Windows, Te mau faaîraa BlueSts

Te hoê o te mau faanahoraa Android matau-maitai-hia e tei faaohipa-rahi-hia no te Windows PCs o te mau BlueStacks ïa. E nehenehe oia e faatere e rave rahi mau faanahoraa roro uira i nia i te iri papairaa e te iri papairaa, E tae noa'tu i te mau haamaramarama 7, 8, e 10 e macOS. Ia faaauhia i te feia tata'u, e nehenehe te reira e tere vitiviti a'e maitai a'e.

No te mea e mea ohie ia faaohipa, e ti'a ia outou ia tamata i te reira hou a tamata ai i te tahi atu rave'a. E hi'o ana'e na e nafea ia tamau i te BFIC Gold Network i nia i ta outou iri papairaa Windows, laptop, e aore râ, PC. e te hoê faanahoraa no te tapa'oraa i te mau taahiraa avae.

 • No te tomo i roto i te Bluestacks tahua itenati e faauta uira mai i te mau Bluestacks emulator, a pata i teie hono.
 • I muri a'e i te tuuraa i te mau Bluestacks i ni'a i te tahua itenati. A pata i ni'a no te haamata i te faanahoraa faauta-uira-raa no ta outou OS.
 • I muri a'e i te faauta-uira-raa, e nehenehe ta outou e pata i te pitopito no te tii i te reira e ia tuu atu i ni'a i ta outou matini roro uira. Ohie e te ohie ia faaohipa, teie faanahoraa.
 • Ia oti ana'e te tapa'oraa, Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa. A iriti i te faanahoraa BlueStacks i te taime a haamata ai te
 • Ua oti te mau mea atoa i te ravehia. I roto i ta outou tamataraa matamua, e titauhia râ te tahi maa taime iti no te amo i te. Hau atu i te reira, Bluestacks’ te hoho'a o te fare.
 • Ua fana'o a'ena te mau Bluestacks i te Play Store. A pata e piti taime i te hoho'a ha'uti no te iriti i te reira ia vai ana'e outou i ni'a i te paruai o te fare.
 • E nehenehe ta outou e faaohipa i teie nei i te rave'a ma'imiraa i ni'a roa i te Play Store no te imi i te faanahoraa BFIC Gold Network.

Ia oti te tapa'oraa i te tapa'ohia i muri a'e i te otiraa te tapa'oraa, e ite outou i te faanahoraa BFIC Gold Network i roto i te mau Bluestacks “Apps” Tabula no te mau hoho'a Peni. A pata e piti taime i te hoho'a o te faanahoraa no te haamata, e i muri iho a faaohipa i te faanahoraa BFIC Gold Network i ni'a i ta outou Windows PC e aore râ Mac.

Mai te reira atoa outou, e nehenehe ta outou e faaohipa i te Windows PC ma te faaohipa i te mau BlueStacks.

Te mau rave'a haapurororaa auro i ni'a i te PC Windows, MemuPlay

Mai te mea e, e anihia ia outou ia tamata i te tahi atu rave'a, e nehenehe ta outou e tamata i te reira. E nehenehe ta outou e faaohipa i te ha'uti MEmu, te hoê taata a'o, no te tamau i te BFIC Gold Network i ni'a i ta outou Windows e aore râ Mac PC.

Te ha'utiraa taata ora, o te hoê ïa faanahoraa ohie e te faaohipa-maitai-hia. E mea mama roa ia faaauhia i te mau Bluestacks. TE MAU NOTA, faaineine-taa-ê-hia no te ha'utiraa, e nehenehe ta'na e ha'uti i te mau ha'uti poker mai te auahi ama ra te huru, Te mau nota, mai te reira e e rave rahi atu â.

 • Te ha'utiraa taata ora, haere i ni'a i te tahua itenati na roto i te pataraa i ô nei – Memu play Emulator Download
 • Ia iriti ana'e outou i te tahua itenati, te vai ra te “Faauta uira mai” Te mau nota.
 • Ia oti ana'e te faauta-uira-raa, A pata i te hoho'a no te faatere i te reira na roto i te faanahoraa no te tapa'oraa. E mea ohie te faanahoraa no te tamauraa.
 • Ia oti ana'e te tapa'oraa, Iriti i te faanahoraa ha'uti Memu. Ta outou hahaereraa matamua e rave ïa i te tahi tau minuti rii no te faauta.
 • E tae mai te ha'utiraa Memu e te Playstore tei faanaho-a'ena-hia. Ia tae outou i ni'a i te paruai rahi, A pata i ni'a i te hoho'a ha'uti no te haamata i te reira.
 • I teie nei, e nehenehe ta outou e ma'imi i te Play Store no te ite mai i te faanahoraa BFIC Gold Network e te afata ma'imiraa i ni'a roa. I muri iho a pata i ni'a no te tamau i te reira. I roto i teie hi'oraa, o te “Te mau ravea haapurororaa auro”.
 • Ia oti ana'e te tapa'oraa i te tapa'ohia, you can find the BFIC Gold Network application in the Apps menu of Memu Play. A pata e piti taime i ni'a i te hoho'a o te faanahoraa no te haamata i te faanahoraa e no te haamata i te faaohipa i te faanahoraa BFIC Gold Network i ni'a i ta outou Windows PC e aore râ Mac.

Te ti'aturi nei au e, e tauturu teie buka arata'i ia outou ia fana'o rahi a'e i te BFIC Gold Network e ta outou Windows PC e aore râ, Mac laptop.

Faanahoraa no te mau rave'a haapurororaa auro