Worldbox PC – Worldbox ki he PC [Windows 10, 8, 7 mo e Mac]

Download e Worldbox ki he PC Windows XP/7/8/8.1/10 (32 konga – 64 ki'i) Tauʻatāina

Siana!! Kapau ʻoku ʻikai ke ke ʻilo ki he founga hono fakaʻaongaʻi ʻo e WorldBox – ʻOneʻone ʻema ongo ʻOtua fakaangaanga ʻi hoʻo PC Windows 10/8/8.1/7, Kapau ʻoku ʻio, ta ko e fakamatala ʻeni kiate koe.

'I he fakamatala ko 'eni, te ke lava ʻo sio ki he founga te ke lava ʻo download mo fokotuʻu ai e WorldBox – ʻOneʻone ʻema ongo ʻOtua fakaangaanga ki he PC, Laptop, mo e desktop ki he tauʻatāina.

Founga fakasiteti, Kuo u fakamatalaʻi ke download pea fokotuʻu e Worldbox ki he PC Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, mo e Windows 10 (32 konga – 64 ki'i).

Taimi ni, Kataki ʻo hu ki he fakamatala ko ʻeni pea maʻu ʻa e ngaahi fakaikiiki kotoa ʻoku fie maʻu ke ke ʻilo fekauʻaki mo e founga hono download WorldBox – ʻOneʻone ʻema ongo ʻOtua fakaangaanga ki he PC (Windows 10, 8, 7 mo e Mac) Tau vakaiʻi ia ...

Worldbox ki he PC Windows 10, 8, 7 mo e Mac

Download e app ki he window mo e PC

 

WorldBox – ʻOneʻone ʻema ongo download e ʻOtua fakaangaanga Ki he PC Windows 7 /Windows 8/Windows 10 Tauʻatāina

WorldBox – ʻOneʻone ʻema ongo ʻa e ʻOtua fakaangaanga he taimi ni ʻi he IOS, ANDROID, mo e PC. Ko worldbox ko ha vaʻinga ʻa e ʻOtua taupotu taha mo ʻoneʻone ʻema ongo vaʻinga. Fakatupu hoʻo moʻui fakatāutahá pea hoko ko ha ʻOtua!

ʻI he WorldBox – ʻOneʻone ʻema ongo ʻOtua fakaangaanga te ke lava ʻo langa hake ho mamani fakatautaha pea fakafonu ʻaki ia e moʻui.

Fakatupu ha fanga manu kehekehe: fanga ulofi, orcs, ko e hai, fanga sipí, dwarves, pea naʻa mo e fanga talakone pe ili fo! Siofi e founga fakalakalaka ʻa e sivilaisé mo e fetuʻutaki ʻiate kinautolú.

Te ke lava ʻo fakaʻaongaʻi ho ngaahi malohi ke fakaʻauha. Kamata e afi, ngaahi mofuiké, ngaahi ʻahiohió, kamata meteorites! ʻOku ʻa e meʻa kotoa pe kiate koe!

App WorldBox – ʻOneʻone ʻema ongo ʻOtua fakaangaanga
ʻOatu e fakamatala Fakamuimuitahá 6 Tisema 2020
Lahí 45M
Tatau Lolotongá 0.6.188
Poupouʻi ʻo e Android Version
5.0 mo ʻolunga
Tokotaha Faʻu superworldbox
Ko hono ngaue ʻaki Windows 10/8.1/8/7/ʻata mo e Mac OS X 10.11

Fotunga ʻo e WorldBox – ʻOneʻone ʻema ongo God fakaangaanga app ki he PC Windows

 • Worldbox faingofua & Download ʻAukai!
 • Ngaue mo e ngaahi tatau kotoa ʻo e Windows!
 • Worldbox Version fakamuimuitaha!
 • Feʻunga kakato mo e Windows 7/8/10 polokalama ngaue.
 • Mythical fanga manu
 • Ngaahi mape lalahi ange
 • Vaʻinga fakafiefia
 • Ngaahi meʻatau kehekehe lahi ange
 • ʻOhofi ʻo e sivilaise

Founga hono download mo fokotuʻu e WorldBox – ʻOneʻone ʻema ongo ʻOtua fakaangaanga ʻi he PC Windows 10/8.1/8/7 mo e Mac?

Mei he taimí ni, ʻOku ʻikai ha tohi kole fakaʻofisiale pe polokalama fakakomipiuta ʻo e Worldbox naʻe faʻufaʻu ki he Windows PC. Ko e founga pe ke fokotuʻu ai e Worldbox ʻi ha komipiuta Windows ko hono fakaʻaongaʻi ha Android emulator.

ʻOku ʻi ai ha founga ʻe ua ke fokotuʻu ʻaki e Worldbox ʻi he PC:

 1. Download pea fokotuʻu e Worldbox ʻi he PC ʻo fakaʻaongaʻi e BlueStacks app Player
 2. Download pea fokotuʻu e Worldbox ʻi he PC ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e app app Player

Worldbox ki he PC

Ngaahi sitepu ki hono download mo fokotuʻu e Worldbox ki he PC ʻo fakaʻaongaʻi e Bluestacks:

 • ʻUluakí kotoa, Download ʻa e Bluestacks emulator pea fokotuʻu ʻa e Bluestacks 4.exe faile ʻi hoʻo PC pe laptop.
 • Ko hoʻo fakahu pe Bluestacks 4 emulator, Kataki ʻo hu ki loto ʻaki hoʻo Google Account ʻi he Bluestacks 4.
 • Te ke lava he taimi ni ʻo download fakahangatonu pea fokotuʻu ʻa e Worldbox mei he Google Play Store ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e Bluestacks 4 app.
 • ʻE fokotuʻu ʻa e Worldbox app ʻi ha ngaahi miniti siʻi, pea te ke lava ʻo kamata ngaue ʻaki ʻa e Joox Player.

Ngaahi sitepu ki hono download mo fokotuʻu e Worldbox ki he PC ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e polokalama x app Player :

 • ʻUluakí kotoa, Fokotuʻu e Tokotaha vaʻinga x app Player ʻi hoʻo PC
 • Hili hono fola ia, fakalele ʻa e polokalama app x ʻi he PC pea hu ki hoʻo ʻakauni Google.
 • Fekumi he taimi ni ki he Worldbox app.
 • Fokotuʻu e Worldbox app ʻi hoʻo emulator x
 • Hili hono fola, te ke lava ʻo fakalele ʻa e Worldbox app ʻi hoʻo PC.

 

Faka'osinga

Fakamalo atu hono lau e fakamatala ko ʻeni, ʻOku ou ʻamanaki pe ʻoku ke saiʻia ai pea te ne tokoniʻi moʻoni koe download ʻa e Worldbox app ki he Windows mo e Mac. Kei, Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fakaʻekeʻeke fekauʻaki mo e meʻa tatau, pea vahevahe lelei ʻi he puha fakamatala. ʻikai ngata ai, ke fie maʻu ha toe meʻa, pea toki momou ʻa Toni & #8217; t ke fetuʻutaki mai kiate au. ʻoku ou fiefia maʻu pe ke tokoni atu ke.

ʻoku ou fakamalo atu…

Tuku mai ha fakamatala