FAKAMATALA

'Oku 'a e ngaahi fakaikiiki 'i he uepisaiti ko 'eni ki ha taumu'a lahi kuo tohi ke tokonaki 'a e ngaahi taumu'a fakahinohino mo faka'ai'ai pe. Tu'u'anga 'o e 'oku 'ikai ha ngaahi fakapapau fekau'aki mo e kakato, tali e tenga, mo'oni, pea 'oku tonu 'a e fakamatala ko 'eni. The site is not responsible for any material that is found at any end of the links.

'Oku 'ikai mo'ua ki ha fa'ahinga fehalaaki he saiti, ngaahi me'a na'e 'ikai hili hono faka'aonga'i. 'Oku makatu'unga 'a e fakamatala fakatautaha 'a e ngaahi fakakaukau mo e a'usia, 'Oku 'ikai totonu ke pehe 'inivesi fakapalofesinale pe fakapa'anga. Mei he'etau uepisaiti, 'e lava ke ke 'a'ahi ki he ngaahi uepisaiti kehe 'i he hyperlinks ko 'eni 'o ki ha ngaahi saiti pehee mei tu'a.

'Oku fai pau 'i he ho'o ngaahi me'a 'oku tu'u fakatu'utamaki 'a e fakamatala 'oku ke ma'u 'i he uepisaiti ko 'eni pea he 'ikai ke mo'ua ki ha ngaahi mole mo e/pe maumau fekau'aki mo hono faka'aonga'i 'o e uepisaiti 'o 'etau. 'Oku 'a e taumu'a lalahi 'o e saiti ke 'oatu pe ha ngaahi fehokotaki'anga lelei ki he ngaahi uepisaiti 'aonga pea mo.

'E lava ke ma'u 'e ngaahi saiti kehe 'a e fakamatala pea mo e tu'utu'uni totonu fakatautaha faka'initaneti kehe 'a ia 'oku 'ikai lava 'o mapule'i. Fakapapau'i ke vakai'i 'a e ngaahi tu'utu'uni totonu fakatautaha 'a e ngaahi uepisaiti ko 'eni pea pehe foki ki honau "ngaahi tu'utu'uni 'o e ngaue tokoni" 'i he 'ao 'o e kau 'i ha fa'ahinga pisinisi pe hono ha fa'ahinga fakamatala.

E ngaahi fakakaukau, ngaahi fakakaukau, and strategies will keep on changing and details will be updated at all time interval.