การปฏิเสธความรับผิด

รายละเอียดในเว็บไซต์นี้มีการใช้งานทั่วไปเขียนเพื่อให้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น. เว็บไซต์ทำให้การรับประกันเกี่ยวกับความสมบูรณ์ไม่มี, ความเหมาะสม, ความถูกต้อง, และความถูกต้องของข้อมูลนี้. เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่พบในตอนท้ายของการเชื่อมโยงใด ๆ.

เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ, ละเว้นหลังจากการใช้งาน. ข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของความคิดเห็นส่วนตัวและประสบการณ์, ก็ไม่ควรได้รับการพิจารณาการลงทุนมืออาชีพหรือการเงิน. จากเว็บไซต์ของเรา, คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ ต่อไปโดยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว.

ข้อมูลที่คุณพบในเว็บไซต์นี้เป็นอย่างเคร่งครัดที่มีความเสี่ยงของคุณเองและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ และ / หรือความเสียหายในการเชื่อมต่อกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา. จุดมุ่งหมายที่สำคัญของเว็บไซต์คือการให้การเชื่อมโยงที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะเว็บไซต์ที่มีประโยชน์และมีจริยธรรม.

เว็บไซต์อื่น ๆ อาจจะมีข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม. ให้แน่ใจว่าจะตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านี้เช่นเดียวกับ“ข้อตกลงการใช้บริการ” ของพวกเขาก่อนที่จะมีส่วนร่วมในธุรกิจใด ๆ หรืออัปโหลดข้อมูลใด ๆ.

ความคิด, ความคิด, และกลยุทธ์ที่จะเก็บไว้ในการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดจะมีการปรับปรุงในช่วงเวลาที่ทุกเวลา.