Home » Apple Watch Call

स्याउ वाच फोन बिना आईफोन कल

तपाईं हामी कोही हाम्रो कलाई सिधै कल गर्न सक्छ जब कहिल्यै दिन आउनेछ आंकडा गर्नुभयो? बिना यो काल्पनिक विज्ञान बनेको छ कि सामान देखिन्छ, तर तपाईं, वास्तवमा, make and get phone calls on Apple

Read More »