Skype G─ŽALL Android

Microsoft hija rikonoxxuta b─žala wa─žda mill-konsumatur orjentati lejn kumpanija tas-software akbar. Hija dejjem nediet programmi li tista '─í─íib fa─őilit├á u l-konvenjenza lill-utenti tieg─žu. Li tissospendi konnessi mad-dinja, tag─žmel messa─í─íi u li jmexxi vidjo jew awdjo sej─žiet, Microsoft fasslet app uffi─őjali tremend tieg─žu mag─žrufa b─žala Skype g─žall-utenti Android tag─žha.

 • Skype android download
 • Skype APK Ni┼╝┼╝el
 • Skype lite APK
 • Skype g─žall android pillola
 • APK download Skype

Skond l-ist─žarri─í, aktar minn 250 miljun utenti qed ju┼╝aw Skype b─žala g─žodda g─žall-komunikazzjoni tag─žhom. U n-numru ta 'utenti qed ji┼╝died ma' kull ─íurnata li tg─žaddi min─žabba l-prestazzjoni effi─őjenti tag─žha. Dan app minn Microsoft jg─žinuk biex interkonnessjoni ma 'kwalunkwe mill-utenti li ju┼╝aw Skype. Inti biss b┼╝onn ta 'konnessjoni bl-internet tajba jew dejta ─őellulari biex jid─žlu fid-dinja ta' interazzjonijiet ta 'Skype.

telefowns android tieg─žek jista tav┼╝ak tkellem lil xi ─žadd trid imma bl-g─žajnuna ta Skype, Tista 'wkoll interazzjonijiet video ma' utenti o─žra. Dan app spe─őjali hija ┼╝ieda jirrevoluzzjonaw g─žall-utenti Android. Jekk inti tixtieq li l-gwida kompleta ta 'Skype g─žall-utenti Android, -pro─őess tag─žha u l-u┼╝u, karatteristi─ői notevoli tieg─žu u vanta─í─í kompetittiv imbag─žad ┼╝omm qari dan l-artikolu utli.

Tni┼╝┼╝il Skype g─žall Android

Tista 'sforz tikseb dan app Skype notevoli fuq apparat android tieg─žek billi ssegwi passi sempli─ői

 • Mur jilag─žbu ma─ž┼╝en fuq apparat android tieg─žek u search g─žall Skype jew download mill-link mog─žti HERE.
 • Ikklikkja fuq il- buttuna Installa g─žat-tni┼╝┼╝il u l-installazzjoni ta 'Skype.

Skype g─žall-imma─íni android

 

 • Ladarba inti tkun installata app tieg─žek, issa ikklikkja u jiksbu re─íistrati fil-app
 • Inti mitlub li jid─žlu tieg─žek kont tal-email u -password.

O─žloq Skype imma─íni kont

 • Tista 'tu┼╝a l- kont e┼╝istenti imma jekk inti ma g─žandekx imbag─žad inti tag─žmel wa─žda ─ídida.
 • Ag─ž┼╝el tieg─žek Isem Skype, li hija u┼╝ata b─žala tieg─žek Skype ID li tibda sej─ža.

Skype Login Interface:

┼╗id Kuntatti & G─žamla Sej─ža

G─žal ┼╝┼╝id kuntatti fuq Skype, se tara panel li turi l-utenti kollha li di─í├á qed ju┼╝aw Skype u g─žandhom rabta mal-kont email tieg─žek. Mod ie─žor huwa inti tista 'messa─í─í jew e-mail kulmin qed tu┼╝a Skype u jistg─žu j┼╝idu Skype ID tag─žhom li tibda sej─ža xulxin.

jippermettu imma─íni ssejja─ž

Inti tista '┼╝┼╝id kwalunkwe kuntatt billi tag─ž┼╝el ┼╗id nies fuq il-menu prin─őipali ta' Skype. Tista 'wkoll ┼╝┼╝id l-utenti me─žtie─ía skond sempli─őiment tikteb username Skype tag─žha u mbag─žad tikklikkja fuq ┼╝id g─žall-kuntatti. B'┼╝ieda ma 'dan, inti tista 'ukoll tag─žmel lista ta' kuntatt aktar u┼╝ati tieg─žek billi ┼╝┼╝id minnhom fil ┼╗id tieg─žek g─žall-karatteristi─ői favoriti tal. Tista 'wkoll blokk jew tne─ž─ži kuntatt g─žal tieg─žek kwistjonijiet ta' privatezza u sigurt├á.

Karatteristi─ői ta 'Skype:

Skype minn Microsoft huwa li jservu lill-klijenti tag─žha ma 'l-motive uniku li l-istati jg─židu Hi g─žal kul─žadd madwar id-dinja.

Skype karatteristika imma─íni

L-idea wara huwa li jnaqqas d-distanza u jag─žmilha stress-free g─žall-persuni li jibqg─žu marbuta. Dan huwa estremament benefi─ő─őju li tissospendi konnessi mal-familja tieg─žek u l-organizzazzjonijiet tieg─žek meta inti ma tistax fi┼╝ikament tikkuntattja lilhom.

Skype g─žandu lista enormi ta 'konsumaturi sodisfatti. Fuq ba┼╝i ta 'kuljum, miljuni ta 'nies ju┼╝aw Skype li chat jew sej─ža nies o─žra. Skype qed toffri karatteristi─ői distintivi li jinkludu.

High-Kwalità Video & Jistieden Audio:

Skype hija sensibbli ma─žsub biex jag─žti l-video akbar ta 'kwalit├á g─žolja u r-ri┼╝ultati sej─žiet awdjo lill-klijenti tag─žha. Tista 'esperjenza video ─őar kristall u awdjo jitlob madwar id-dinja.

L-a─žjar huwa parti, Skype jag─žti aqwa ri┼╝ultati tieg─žu ta 'kwalit├á kemm g─žall wie─žed lil wie─žed sej─žiet jew sej─žiet grupp. Inti g─žandek tkun ┼╝gur li qed tu┼╝a konnessjoni bl-internet tajba biex jevitaw kwalunkwe interruzzjonijiet fil-katalogi video tieg─žek jew sej─žiet awdjo.

Qsim iskrin fuq Skype

Din hija karatteristika utli ─žafna offruti mill Skype. Bl-g─žajnuna ta 'qsim iskrin, inti tista konvenjenti taqsam pre┼╝entazzjonijiet tieg─žek, stampi, dokumenti jew xejn matul sej─ža.

Dan huwa enormement benefi─ő─őju g─žall-dinja korporattiva. Impjegati jistg─žu jaqsmu l-fajls jew dokumenti importanti tag─žhom, pre┼╝entazzjoni juru, dettalji tal-pro─íett, anali┼╝i kondotta, ─žti─íijiet tal-klijent u wkoll jistg─žu jsolvu kwistjonijiet matul sej─žiet tag─žhom.

privatezza

Jekk inti tixtieq li ja─žbu tieg─žek chat jew jitlob li kwalunkwe ra─íunijiet ta 'sigurt├á jew personali, allura inti tista 'tag─žmel dan fa─őilment permezz Skype. Dan app tippermetti biex ikollhom konver┼╝azzjoni privata b'tarf g─žall-pro─őess ta 'encryption a─ž─žar.

Irre─íistra sej─žiet tieg─žek:

Skype tippermetti wkoll li inti tirre─íistra video jew awdjo sej─žiet tieg─žek. Dan huwa utli meta inti tixtieq li jirre─íistra kull messa─í─í prezzju┼╝ jew mument. Hija tg─žin ukoll fit-tag─žlim u jinnota l-punti li tkun insejt tie─žu fil matul sej─žiet tieg─žek.

Din il-karatteristika ja─ždem ukoll g─žad-dinja korporattiva, jekk inti tixtieq li tisma 'istruttur jew img─žallem tieg─žek linji gwida mill-─ídid, inti tista 'tag─žmel dan fa─őilment billi jaraw l-irrekordjar ta' sej─žiet tieg─žek.

Tarf kompetittiva ta 'Skype:

Skype ─íie jservu lill-klijenti tag─žha g─žal aktar minn 10 snin. Microsoft li hija ─ígant f'dan is-suq kompetittiv kien manifatturat dan telefon app video li jservi aktar karatteristi─ői li kompetituri o─žra b─žall-─žin wi─ő─ő, google duo, e─ő─ő. mhumiex twassil. Din hija r-ra─íuni li dan app huwa wie─žed mill-apps aktar u┼╝ati fid-dinja kollha. Il-karatteristika kompetittiva prominenti jinkludi

Skype g─žall-mezzi kollha:

ba┼╝ikament, Skype hija mfassla g─žall-utent android fosthom it-telefowns ─őellulari Android, pilloli Android, u apps Android o─žra. Imma l-parti interessanti huwa Skype jista 'jintu┼╝a wkoll fuq kull prodott ie─žor kif ukoll inklu┼╝i Microsoft Windows, Linux, Macintosh, tut, u pilloli u smartphones kollha Apple. Jekk g─žandek xi apparat inti biss g─žandek tni┼╝┼╝el Skype u jista 'jgawdi wie─žed mill-aktar interattiv video apps telefonija.

Skype kemm sej─žiet online kif ukoll offline

Element kompetittiv ie─žor ta 'dan app Skype a─ž─žari huwa inti tista' mhux biss sej─ža nies li huma online i┼╝da jistg─žu wkoll sej─ža biex tikseb konnessi ma 'nies li ma jkollhomx konnessjoni bl-internet. Skype qed tipproponi joffri dan premium lill-utenti tag─žha biex tag─žmel sej─ža fuq numri mobbli u numri fissa.

G─žal sej─žiet online tipi─ői, inti ma g─žandekx t─žallas xejn. Kulma g─žandek b┼╝onn huwa konnessjoni bl-internet tieg─žek biex tqieg─žed sej─ža. Imma g─žas-sej─ža fuq in-numri tat-telefon jew numri fissa, Skype ─žlasijiet ta 'abbonament ─žafna ekonomiku lill-utenti tieg─žu. benefi─ő─őji prominenti o─žra ta 'Skype g─žall-utenti tag─žha huma

 • Tista 'post sej─žiet lill-familja tieg─žek, kollegi jew ─žbieb kullimkien madwar id-dinja. Skype qed toffri estremament kost-effettiv pjan ta 'sej─ža g─žall-pajji┼╝i differenti madwar id-dinja.
 • Minbarra l-utenti Android, dawn il-karatteristi─ői huma applikabbli g─žal kull desktop mezz inklu┼╝, iPhone, Xbox, OSX u ─žafna aktar
 • Skype tippermetti klijenti tag─žha metodi diversi li t─žallas g─žall-abbonamenti inklu┼╝i Vi┼╝a, karta kaptan, JCB, PayPal, imnut, Xiri Apple Fil-App, american express, Unjoni tal-Punent u ─žafna aktar
 • Il-pro─őess huwa fa─őli ─žafna. Inti sempli─őiment g─žandek t─žallas g─žas-sottoskrizzjoni, u mbag─žad tni┼╝┼╝el l-app Skype u tibda sej─ža bl-a─žjar software video telefonija.

Sej─ža Fuq Fissi & Phone Numri Mobile Bil Skype:

 • Biex tag─žmel Skype-to-linja fissa jistieden lill Skype u┼╝u tat-telefown android tieg─žek ser ikollok b┼╝onn kreditu Skype.
 • Ikklikkja fuq il-link ta 'kreditu Skype li ┼╝┼╝id kreditu Skype g─žall-kont tieg─žek.

Skype biex terrestri sej─žiet imma─íni

 

 • Jekk ma jkollokx kreditu Skype u inti qed jippruvaw jag─žmlu sej─ža Skype-to-linja fissa, Skype inti se tibg─žat pop-up to top-up kont tieg─žek.
 • Inti tista 'jew tikseb abbonament Skype kull xahar jew inti tista' top-up ju┼╝aw ─žlasijiet ta 'darba.
 • Twaqqaf abbonament fix-xahar, jekk Skype huwa u┼╝at g─žal sej─žiet internazzjonali tieg─žek ta 'kuljum. Ikollok b┼╝onn ta 'karta ta' debitu g─žall-pro─őess sottoskrizzjoni.

imma─íni kreditu Skype

 

 • Ag─ž┼╝el l-ammont ta 'kreditu Skype inti tixtieq i┼╝┼╝id u ikklikkja fuq "Kompli".

┼╝id imma─íini kreditu Skype

 

 • Ikklikkja fuq il-kaxxi vojta u tibda timla d-dettalji ta 'kontijiet tieg─žek re─íistrati g─žall-karta ta' debitu tieg─žek.

Skype jippermettu indirizz ta 'kontijiet

 

 • Xiri kreditu tieg─žek u inti lest li tu┼╝a l-Skype.
 • Issa li tkun xtrajt xi kreditu Skype inti tista 'tibda ssejja─ž numri fissa jew tat-telefons ─őellulari.
 • Tibda, ikklikkja fuq l-ikona telefon kif muri hawn ta─žt fil-imma─íini.

dar Skype sej─ža imma─íni

 • Dial-numru inti trid titkellem ma ┼╝┼╝id l-kodi─ői tal-pajji┼╝i rispettivi u Ikklikkja fuq Button Sej─ža.
 • Hang up meta inti qed isir mal sej─ža tieg─žek.
 • Biex i┼╝┼╝id terrestri numru Ikklikkja fuq "┼╗id numru ' mbag─žad tid─žol-numru linja fissa tixtieq i┼╝┼╝id mal-lista tieg─žek.
 • Tista 'tixtri stess numru tieg─žek Skype g─žal mi┼╝ata ┼╝g─žira li hija utli g─žal kul─žadd g─žas-sej─ža tieg─žek fuq li ma jkunx di─í├á fuq Skype.

Bit-tama li g─žandek installati l-app Skype b'su─ő─őess. Jekk inti qed jiffa─ő─őjaw xi problemi, qatra kwistjoni tieg─žek fil-kaxxa kumment. mistoqsijiet tieg─žek se ji─íu solvuti kemm jista 'jkun malajr. Segwi l-passi kollha li j┼╝ommu l-pa─őenzja, inti ┼╝gur li se tkun tista 'tu┼╝a Skype fa─őilment.

You May Also Like

About the Author: FACETIME2019

─Žalli Risposta

Your email address mhux se jkun ippubblikat. Me─žtie─ía oqsma huma mmarkati *