خانه » اپل دیده بان تماس

اپل دیده بان تلفن تماس بدون آیفون

آیا تا به حال شکل روز خواهد آمد که ما می تواند به طور مستقیم از کسی مچ دست ما پاسخ? بدون در نظر گرفتن آن به نظر می رسد از چیزهای که علمی تخیلی ساخته شده است, با این حال شما می توانید, در واقع, make and get phone calls on Apple

ادامه مطلب »